Frontera Sud | Vies Marítimes -Irídia Frontera Sud | Vies Marítimes

Publicació

Frontera Sud | Vies Marítimes

#Migracions i racisme
Objectius

Des de l'àrea de Migracions i Racisme d'Irídia, des del 2017 s'han estat duent a terme diverses investigacions per a detectar i denunciar les situacions de vulneració dels drets i de violència institucional en el marc dels processos migratoris, amb una mirada a les conseqüències socials i individuals que se’n deriven.

Els informes publicats s'han elaborat a partir del monitoratge de les vulneracions de drets que afectin la població migrant, especialment a la frontera sud, i de les relacionades amb situacions de privació de llibertat i de deportació forçosa.

Migrantes esperando ser atendidos por la Cruz Roja en Motril

+ [CAST] INFORME FRONTERA SUD – VIES MARÍTIMES (2018)

Informe sobre les vulneracions de drets humans a la frontera sud centrat en les vies marítimes, en col·laboració amb Novact i Fotomovimiento. Aquest informe té l’objectiu d’explicar la realitat amb la qual es troben les persones que arriben per mar a territori espanyol, així com assenyalar i denunciar les principals vulneracions de drets humans que es produeixen tant durant el viatge com en el moment de la arribada i una vegada aquestes persones entren en territori espanyol, seguint la mateixa línia iniciada amb el projecte #DDHHFronteraSur2017. Gràcies al treball de moltes altres organitzacions s’ha pogut recollir la informació base per al desenvolupament del present projecte així com per a la realització del treball d’observació en terreny, els materials audiovisuals i les entrevistes.