Guia de bones pràctiques en els processos d'incidència sobre l'ús excessiu de la força Guia de bones pràctiques en els processos d'incidència sobre l'ús excessiu de la força

Publicació

Guia de bones pràctiques en els processos d’incidència sobre l’ús excessiu de la força

Objectius

Array

+ GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN ELS PROCESSOS D’INCIDÈNCIA SOBRE L’ÚS EXCESSIU DE LA FORÇA (Cast)

Incidència política (en anglès, advocacy) és el terme sota el qual s’engloba qualsevol acció destinada a influir en actuacions, comportaments, posicions i decisions públiques, privades i particulars, amb la fi d’aconseguir una transformació social que impliqui un procés de millora en materia de consecució de drets i condicions de vida dignes per la ciutadania. En el cas de les organitzacions de drets humans, com a actor socio-polític, la incidència política és un element clau en termes de participació democràtica i transformació social.

La present guia neix de la voluntat d’aterrar en un document l’experiència i les pràctiques desenvolupades per Irídia en aquests prop de vuit anys de treball. Des d’Irídia, considerem la incidència política una qüestió altament complexa, que engloba tantes formes de fer com organitzacions existeixen. És per això que, a través del present document, pretenem només deixar constància d’algunes de les qüestions més rellevants a tenir en compte i que, des del nostre punt de vista, experiència i aprenentatge juntament amb altres organitzacions i col·lectius amb els que hem compartit camí, han assolit un impacte pel canvi. La seva elaboració és també una manera de socialitzar el coneixement i construir materials d’intercanvi i suport mutu.

A nivell de contingut, és important tenir en compte que la present guia es centra exclusivament en la incidència política relativa a casos de violència institucional per part de cossos policials, funcionaris de presons i agents de seguretat privada, en la mesura en què aquest és el camp d’acció d’Irídia. En canvi, moltes de les estratègies i pràctiques aquí recollides són extrapolables a altres tipus de matèries de defensa dels drets humans.