Estereotips de gènere en el sistema judicial Estereotips de gènere en el sistema judicial

Publicació

Estereotips de gènere en el sistema judicial

#Gènere
Objectius

Array

+ INFORME – ESTEREOTIPS DE GÈNERE (2017)

Informe sobre els estereotips de gènere al sistema judicial.Anàlisi de l’impacte que té la ideologia masclista en els procediments judicials i en tot tipus de productes jurídics. A partir d’una anàlisis centrada a l’àmbit judicial de Catalunya, s’ha treballat a partir del mètode etnogràfic per identificar els factors culturals, socials i polítics que incideixen en el procés judicial de casos de violència masclista a partir de l’estudi de casos jurídics en el seu context.