Organitzacions de drets humans exigim que s’enviï a casa aquells presos/es en tercer grau, 100.2., i que estiguin gaudint de permisos per complir la pena amb control telemàtic

Escrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya: Mesures alternatives a la privació de llibertat davant l’emergència del covid 19 al sistema penitenciari

Què es detecta a les presons?

Tal com acaben d’assenyalar l’OMS i l’Alta Comissionada per als drets humans de l’ONU (Michelle Bachelet) el diagnòstic determina la existència de:

 • Una població extremadament vulnerable constituïda per presos i preses.
 • Una manca d’espai físic per a poder passar el confinament obligat.
 • Una convivència forçosa contrària a l’estat d’alarma decretat.
 • Una dificultat d’accés la sanitat pública en idèntiques condicions que la ciutadania..
 • Un conseqüent increment del risc de contagi del Covid-19.
 • Una suspensió de les comunicacions entre presos/as i els seus familiars.
 • Una evident fragilitat de la situació de les persones privades de llibertat davant l’emergència sanitària.
 • Això constitueix un tracte inhumà i degradant en les actuals circumstàncies que ja produeix contagis, deteriorament de la salut, aïllaments i morts.

Què cal fer?

 • Urgeix procedir a una dràstica reducció de la població empresonada, en temps d’extrema emergència abans que sigui tard en la producció de (més) resultats negatius nefastos.

Com reduir la població empresonada?

 • La reducció podría redundar positivament en una millora de l’atenció de la salut almenys en 4 supòsits
  • Presos/as classificats en segon grau que hagin gaudit de permisos de sortida (bona conducta acreditada)
  • Presos/as en règim de l’art. 100.2 del Reglament Penitenciar
  • Presos/as de 70 i més anys d’edat
  • Presos/as amb patologies severes
 • Aquests 4 supòsits són susceptibles d’una progressió a 3er. Grau amb la modalitat de vida prevista en l’art. 86.4 del Reglament Penitenciari per a romandre a les seves cases amb monitoratge electrònic.

 

Les organitzacions que presentem aquest comunicat som: Observatori del Sistema Penal i Els Drets Humans de la UB, SIRECOVI, Irídia, Institut de Drets Humans de Catalunya, Comissió de Defensa de l’ICAB, Justícia i Pau, Familiars de Presos/es de Catalunya, i l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans.