[COMUNICAT] Presos preventius - Covid 19 [COMUNICAT] Presos preventius - Covid 19

[COMUNICAT] Presos preventius – Covid 19

Foto: Brais G. Rouco

MODEL D’ESCRIT JUDICIAL PER SOL·LICITAR LA MODIFICACIÓ DE LA MESURA CUTELAR DE PRESÓ PREVENTIVA I LA POSADA EN LLIBERTAT

Des de la Comissió de Defensa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans i l’Associació Irídia – Centre per a la Defensa dels Drets Humans: 

Per tal de minimitzar les conseqüències de la crisi del Covid-19 per a la població penitenciària, entenem necessari que es revisi la situació de les persones privades de llibertat en situació preventiva

 

  • Incentivem els i les professionals de l’advocacia per a què sol·licitin als Jutjats i Tribunals corresponents la modificació de la mesura cautelar de presó preventiva, en base al següent argumentari: 

 

 

    • La Secretaria General de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de  Catalunya, el 31/3/20 va anunciar diverses mesures amb l’objectiu de minimitzar els impactes de la crisi sanitària en la població penitenciària, entre les quals incloïa la facilitació de l’accés al tercer grau i la flexibilització, amb els deguts controls, dels tercers graus atorgats, per a què les persones condemnades, puguessin romandre confinats als seus domicilis. 

 

    • El  Síndic de Greuges de Catalunya, el 26/3/20 va iniciar una actuació d’ofici sobre les repercussions de la crisi sanitària als centres de privació de llibertat, sent igualment partidari de la facilitació de l’accés al tercer grau.

 

    • La presó provisional, com a mesures cautelar que és, ha de guiar-se pels principis d’excepcionalitat i subsidiarietat, tenint en compte la seva configuració d’acord amb l’article 5.3. del Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH). Per altra banda,  l’administració penitenciària és garant de la protecció de la salut de les persones privades de llibertat. Donada la excepcional situació actual, cal analitzar la situació de les persones privades de llibertat, a la llum del seu dret fonamental a la salut, i estudiar la possibilitat de substituir-la per mesures alternatives menys gravoses, que puguin complir la mateixa finalitat. 

 

  • Instem als Jutjats i Tribunals que acordin d’ofici la modificació de la mesura cautelar de presó preventiva, atenent a les excepcionals circumstàncies actuals, en base a l’anterior argumentació, tot interessant de la Fiscalia, que no s’oposi a la procedència de la seva revisió.

 

Barcelona, a 6 d’abril del 2020