Servei d'atenció i denúncia - Irídia -Irídia Servei d'atenció i denúncia - Irídia

Servei d'atenció i denúncia


SAIDAVI

Si has patit una situació de violència institucional, posa’t en contacte amb nosaltres
693 287 323
[email protected]

El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) ofereix assistència jurídica i psicosocial a les persones que pateixen situacions de maltractament en el marc del sistema penal català, amb l’objectiu de prevenir i denunciar la violència institucional. El SAIDAVI també duu a terme actuacions d’ofici per investigar possibles vulneracions de drets i exerceix l’acusació popular en els casos en què l’entitat ho considera pertinent.

L’horari d’atenció és:

 • Dimarts i dijous: de 10h a 17h
 • Dilluns, dimecres i divendres: de 10h a 14h

Equip jurídic

L’equip jurídic està integrat per advocades penalistes especialitzades en la defensa dels drets humans. Les nostres funcions són l’assessorament, l’acompanyament legal i la representació en els processos judicials que decideixi l’entitat.


Equip psicosocial

L’equip psicosocial està integrat per psicòlogues especialitzades en acompanyament psicosocial en situacions de trauma psicosocial i violència política. L’acompanyament psicosocial té com objectiu l’abordatge de la simptomatologia reactiva a l’experiència viscuda, la recuperació d’estratègies d’afrontament i l’acompanyament al llarg del procés judicial, garantint així evitar la revictimització i l’empoderament de la persones afectades. Es realitza atenció individual, familiar i grupal, generant un abordatge integral de l’experiència viscuda.


Informes anuals sobre Violència Institucional


Llegir més
Publicacions

Informe sobre violència institucional 2021

#SAIDAVI#Violència institucional
Llegir més
Publicacions

Informe sobre violència institucional 2020

#SAIDAVI
Foto: Víctor Serri
Llegir més
Publicacions

Informe sobre violència institucional 2019

#SAIDAVI

Notícies


Llegir més
Entrades

Cinc activistes es querellen contra el policia que va fer se...rvir les relacions sexeafectives per infiltrar-se als moviments socials de Barcelona

#Protesta#Violència institucional
Llegir més
Entrades

El Departament de Justícia ha impedit que Irídia realitzi un...a investigació sobre els drets de les dones privades de llibertat a Wad Ras

#Presons#Violència institucional
Compareixença d'Irídia a la CEMP
Llegir més
Entrades

Exigim la creació d’un mecanisme extern i independent de con...trol de la policia com a conclusió de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial

#Mecanismes de control#Violència institucional

Objectius

L’objectiu del servei és oferir un servei d’atenció i denúncia integral de qualitat a les persones que pateixen violència institucional per part d’agents de cossos de seguretat i treballar per acabar amb la impunitat en aquests casos de vulneracions de drets.

 • Generar material sobre el procediment inicial de denuncia en casos de violència institucional i sobre els drets de la persona que la pateix.
 • Implementar estratègies de treball amb col·lectius que en l’actualitat no estan accedint al servei.
 • Reforçar la incidència amb el CICAC, l’ICAB i el Departament de Justícia per la implementació d’un torn d’ofici especialitzat en violència institucional.
 • Incidir en la necessitat de seguir avançant en els mecanismes per garantir un tracte no discriminatori per part dels agents de seguretat.
 • Incidir en els centres d’urgències del sistema de salut públic en relació als protocols d’actuació en casos de possible violència institucional.
 • Incidir per la creació d’una llei reguladora dels jutjats de control del CIE.
 • Incidir per millorar els mecanismes d’accés a la justícia de les persones privades de llibertat al CIE.
 • Incidir per millorar els mecanismes d’accés a la justícia de les persones privades de llibertat als centres penitenciaris de Catalunya en la seva vessant d’accés als mitjans probatoris, com ho són les càmeres de videovigilància i els expedients penitenciaris.
 • Analitzar mecanismes de justícia restaurativa per articular processos de justícia, veritat i reparació de les víctimes de violència institucional.
 • Incidir per modificar la regulació del funcionament dels jutjats de vigilància penitenciària en la tramitació de les queixes presentades per situacions de maltractaments o tortures als centres penitenciaris de Catalunya.
 • Incidir per la creació d’una oficina d’atenció a les persones afectades Visibilitzar els impactes psicosocials de la violència institucional en les persones afectades ateses pel servei.
 • Creació i acompanyament d’una xarxa d’Irídia de suport a persones afectades per la violència institucional.
 • Incidir a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) per tal que creïn un Protocol d’Actuació específic per violència institucional.
 • Garantir acompanyament psicosocial a les persones privades de llibertat al CIE.
 • Establir contacte amb el conjunt de serveis de salut mental públics i consolidar un canal de derivació a aquests.


Finançament

El SAIDAVI es finança principalment a partir de donacions de persones que volen contribuir en fer possible el servei, essent aproximadament un 60% del total. També es finança a partir de subvencions públiques i privades, i a partir de serveis contractats com ara l’elaboració d’informes.

Si vols contribuir a fer possible el servei pots entrar a formar part del Cercle de Donants, pots trobar més informació a Col·labora.

Per més informació sobre les subvencions, contractacions i convenis consulta l’apartat de Finançament.


Contacte

Si has patit una situació de violència institucional, posa’t en contacte amb nosaltres
693 287 323
[email protected]


SIRECOVI

Aquest projecte funciona de manera coordinada amb el Sistema de Registre i Comunicació de Situacions de Violència Institucional de l’OSPDH – UB.

93 402 44 17
93 403 96 72
[email protected]