Els Jutjats de Control ordenen al CIE restablir les visites de familiars i entitats Els Jutjats de Control ordenen al CIE restablir les visites de familiars i entitats

Els Jutjats de Control ordenen al CIE restablir les visites de familiars i entitats

Concentració davant del CIE el dia 12 de juny. Font pròpia.

“La mesura arriba dies després que entitats de drets humans i col·lectius antiracistes hagin denunciat vulneracions greus en el CIE en una roda de premsa i una concentració i 9 mesos després de haver-ho demanat repetidament per via judicial.”.

Barcelona, 18 de juny de 2021. Organitzacions de drets humans i col·lectius antiracistes celebren la decisió presa el dijous 17 de juny per part dels Jutjats de Control del CIE. Tanmateix, és una decisió que arriba tard (9 mesos des de la represa dels internaments a Barcelona) i que només s’ha produït fruit de la pressió social. Recordem que amb motiu del 15 de juny, Dia contra els Centres d’Internament d’Estrangers, es va fer públic un Manifest demanant el tancament dels CIE i revertir la violència institucional, amb 147 adhesions col·lectives i 429 adhesions personals.

Consideren que, novament, quan la societat civil organitzada denuncia i pren els carrers és capaç de generar canvis per tal de garantir drets. Malauradament, durant els mesos de pandèmia, des que el CIE va reobrir l’octubre de 2020, i fins a dia d’avui, s’ha tornat a viure una etapa molt preocupant en la qual ni la Direcció del CIE ni els Jutjats de Control han actuat de forma eficaç ni prou diligent davant les denúncies i queixes interposades per les organitzacions de drets humans.

A més de la seva falta d’actuació coordinada i ràpida, han permès mantenir fins avui la prohibició de visites de familiars i entitats, així com l’obstaculització del treball d’advocats i advocades diferents a la professional designada pel procediment d’estrangeria. Cal destacar que el sistema de visites d’advocades ha consistit en videoconferències només possibles en horari de 3 hores els dimarts, en les quals ha estat present un agent policial, impedint així la confidencialitat que mereix aquest tipus de comunicacions -sense mencionar el fet que segueix sense haver servei de traducció i/o interpretació a les llengües dels interns-. Consideren que s’han mantingut durant mesos greus vulneracions de drets, com ara el dret de visites o el dret de defensa.

El fet que ni la Direcció del CIE ni els Jutjats de Control no hagin pres mesures encaminades a garantir escrupolosament els drets de les persones contagiades o que eren contacte estret de persones contagiades de covid19 mostra la manca de respecte i sensibilitat vers els drets de les persones internades en el CIE i mostra també que la pandèmia ha estat una excusa per aprofundir l’opacitat del centre. Ignorar des de fa mesos el compliment dels drets de les persones migrants és una mostra de racisme institucional intolerable.

Volen posar de manifest que continuaran treballant perquè es depurin responsabilitats en els caso denunciats des d’octubre, perquè es respectin els drets de les persones internades, així com pel tancament dels CIE, la fi de les deportacions i un canvi de paradigma en les polítiques migratòries que contempli una regularització urgent, permanent i sense condicions.

Contra el racisme institucional, tanquem els CIE. Sobren raons.

Entitats signants: Irídia, Migra Studium, Tanquem els CIE, Movimiento Regularización Ya, Sindicat Popular de Venedors Ambulants