Més de 20 organitzacions sol·liciten mesures urgents al Ministeri d'Interior i Institucions Penitencièries Més de 20 organitzacions sol·liciten mesures urgents al Ministeri d'Interior i Institucions Penitencièries

Més de 20 organitzacions sol·liciten mesures urgents al Ministeri d’Interior i Institucions Penitencièries

Foto: Sònia Calvó

Escrit APDHA [CAST]

Entre altres mesures sol·liciten reforçar les plantilles de personal sanitari dins de presó o l’excarceració d’aquelles persones amb un estat de salut més greu.

[Catalunya], 15 de març de 2020. Aquest matí més dues desenes d’organitzacions han registrat un escrit davant el Ministeri de l’Interior i la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries sol·licitant “una sèrie de mesures urgents per a vetllar pels drets fonamentals de les persones privades de llibertat”. Les organitzacions, entre les quals es troben el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, la Xarxa Jurídica, Irídia o la Coordinadora de Barris, mostren la seva preocupació per “els efectes que pot tenir el coronavirus en la salut i en els drets de les persones preses”.

En l’escrit remès a l’Administració penitenciària al Ministeri dirigit per Grande-Marlaska s’adverteix que, segons la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, un “servei mèdic inadequat dins de presó pot arribar a constituir un tracte inhumà o degradant”. Per això, assenyalen que “poden donar-se situacions en les quals la correcta administració de la justícia penal requereixi l’adopció de mesures humanitàries com ara l’excarceració o la detenció domiciliària”. En aquest sentit, apunten que “el nostre ordenament jurídic, per exemple, compta amb mesures alternatives a la privació de llibertat dins de presó per a aquelles persones malaltes o majors”.

Per això, donada la crítica situació de l’assistència sanitària dins de presó i dels efectes que el coronavirus pot tenir en una població especialment vulnerable, les organitzacions han sol·licitat a l’Administració Penitenciària que, en primer lloc, “reforci immediatament les plantilles de personal sanitari dins de presó, així com l’aïllament de les persones afectades pel coronavirus es produeixi en una instal·lació mèdica en lloc d’una cel·la”. En segon lloc, entre les mesures d’excarceració per raons humanitàries, sol·liciten “l’excarceració immediata d’interns malalts greus i de més de 70 anys per constituir un grup amb doble risc de la mateixa manera que el de la població preventiva establint un altre tipus de controls en cas de ser necessaris”. En tercer lloc, respecte a la comunicació entre familiars i persones preses, sol·liciten la “gratuïtat de les anomenades telefòniques extres i l’increment de les comunicacions orals ordinàries a través de locutoris”.

Així mateix, davant l’anunci de cancel·lació de tota mena de comunicacions realitzat pel Ministeri d’Interior a la qual cosa ens oposem, sol·licitem que s’instal·li amb caràcter urgent un sistema de videotrucades a totes les presons entre les persones preses i les persones amb les quals realitzen comunicacions ordinàries. No té sentit en aquests moments no implementar, també en les presons, les tecnologies de comunicació amb les quals compta la resta de la ciutadania.

Es tracta, com assenyalen les organitzacions, de “adoptar mesures urgents que evitin, d’una banda, la propagació del coronavirus dins de les presons i que, per un altre, garanteixin els drets fonamentals de les privades de llibertat”.