Oferta laboral: Advocat/da penalista pel SAIDAVI Oferta laboral: Advocat/da penalista pel SAIDAVI

Oferta laboral: Advocat/da penalista pel SAIDAVI

El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) és el projecte principal de l’entitat, a través d’aquest s’ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixin una situació de maltractament en el marc del sistema penal català. Treballem en l’àmbit de  les vulneracions de drets en context de protesta, espai públic, presons i CIEs. El SAIDAVI té dues àrees de treball diferenciades, l’Àrea d’Assessorament i Seguiment i l’Àrea de Litigi.

Així, les persones que han patit violència institucional reben un primer assessorament psicojurídic per recollir la situació viscuda i els impactes que aquesta hagi causat en la persona i valorar les possibilitats d’interposar denúncia per la violència rebuda, així com conèixer les altres vies disponibles per denunciar el cas. A més, si el cas no és assumit com un cas de litigi per Irídia, s’assessora i s’acompanya a la persona per tenir accés a la representació lletrada d’ofici.

Busquem a una persona advocada penalista a mitja jornada per assumir les tasques pròpies de l’Àrea d’Assessorament i Seguiment, que tingui experiència en causes penals, valorant-se molt positivament que tingui formació i/o experiència en drets humans i, especialment, en casos de tortura o tractes inhumans o degradants. La persona estarà sota la supervisió de la Directora del SAIDAVI i s’haurà de coordinar amb l’equip de coordinació del SAIDAVI. Es valorarà també molt positivament experiència i/o formació en què és la perspectiva psicosocial.

Tasques a realitzar

 • Realització de les primeres visites psico-jurídiques.
 • Coordinació de l’equip d’actuacions urgents encarregat de recopilar i assegurar la prova i realització de tasques d’assegurament de prova.
 • Assessorament jurídic a les persones que es dirigeixen al servei i han patit situacions de violència institucional.
 • Coordinació amb la psicòloga del Servei per tal de garantir l’atenció integral (psico-jurídica) de les persones que s’hi dirigeixen.
 • Preparació de denúncies i/o altres escrits jurídics i acompanyament, si s’escau, a la seva presentació.
 • Realització de tràmits amb l’Administració de Justícia i coordinació amb el Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 • Seguiment dels casos atesos i/o derivació i coordinació amb altres entitats especialitzades amb servei d’atenció.
 • Recollida i sistematització de cada actuació en els sistemes informàtics i avaluació dels indicadors d’impacte.
 • Participació en les reunions d’equip i de coordinació del Servei.
 • Participació en la redacció de l’informe anual del Servei i en la formulació de projectes, quan sigui necessari.

 

Requisits imprescindibles

 • 3 anys d’experiència com advocat/da penalista (acreditable)
 • Formació o experiència en defensa jurídica dels drets humans
 • Domini del paquet d’ofimàtica (Microsoft i programari lliure).
 • Imprescindible nivell alt de català i castellà
 • Capacitat de treball en equip
 • Disponibilitat immediata

Es valorarà positivament

 • Formació en dret internacional dels drets humans, especialment la prohibició de la tortura i maltractament
 • Experiència en primera atenció a persones víctimes de violència
 • Formació i/o experiència en perspectiva psicosocial
 • Motivació per treballar en equip i coordinar-se amb altres professionals
 • Coneixements de gestió de bases de dades
 • Advocat/ada col·legiada
 • Domini parlat d’una tercera llengua: anglès, francès i/o àrab.

 

Sobre la plaça

Lloc de treball: LA COMUNAL  – C/ Riera d’Escuder 38, 08028 Barcelona

Data d’incorporació: 19 d’abril de 2021

Tipus de contracte: Contracte temporal (6 mesos) amb possible renovació

Període de prova: 1 mes

Jornada laboral: 20h setmanals. 35 dies de vacances anuals

Retribució: 900 €/mes bruts mensuals (pagues prorratejades)

 

Per presentar-s’hi:

Les persones interessades per tal de poder entrar al procés de selecció han d’enviar el CV i una carta de motivació en un correu d’assumpte: “Assessorament i Seguiment SAIDAVI” a l’adreça electrònica [email protected]. Data límit 5 d’abril de 2021.

Us informem que l’Associació Irídia, responsable del tractament de les dades que ens faciliteu, amb correu [email protected] i telèfon 693 563 529, tractem les dades de les persones candidates amb la finalitat de gestionar la selecció de la plaça i informar d’altres possibles ofertes que puguem treure en un futur. Les dades són tractades sota mesures de seguretat i no seran cedides a tercers. Podeu fer ús del vostre dret de consulta, cancel·lació, ratificació o supressió de les vostres dades en qualsevol moment, i consultar informació sobre la nostra política de protecció de dades aquí.