Oferta laboral: Psicòleg/ga pel SAIDAVI Oferta laboral: Psicòleg/ga pel SAIDAVI

Oferta laboral: Psicòleg/ga pel SAIDAVI

El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) és el projecte principal de l’entitat, a través d’aquest s’ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixin una situació de maltractament en el marc del sistema penal català. Treballem en l’àmbit de les vulneracions de drets en context de protesta, espai públic, presons i CIEs.

Totes les persones beneficiàries passen per una primera fase, mitjançant els canals d’arribada (telèfon, correu electrònic, derivació d’altres entitats, dels serveis públics o de la xarxa informal), es concerta una entrevista psico-jurídica presencial amb la persona afectada i a partir d’aquí es decideix quin circuit ha de seguir en el si del Servei, ja sigui l’assessorament i el seguiment del cas o bé la representació lletrada del litigi i l’acompanyament psicosocial. En el marc d’aquest, s’elabora un informe anual de vulneracions de drets detectades i es duen a terme recomanacions a les diferents administracions públiques competents en la matèria. El SAIDAVI es finança majoritàriament amb les quotes de les persones sòcies d’Irídia i donacions, però, això no obstant, les subvencions públiques i privades també tenen un pes important.

Busquem a una persona per realitzar les tasques de psicòleg/psicòloga del SAIDAVI. La figura de psicòloga/psicòleg del SAIDAVI realitzarà les primeres visites psico-jurídiques així com l’acompanyament psicosocial posterior. L’acompanyament psicosocial consta de visites individuals, segons requereixi el cas, així com acompanyament en actes públics o assenyalaments judicials. L’objectiu és abordar els impactes psicosocials de la violència institucional, l’enfortiment de la persona afectada recuperant (o reforçant) les estratègies d’afrontament davant la situació viscuda de la persona. Per assolir-ho, és fonamental la coordinació amb l’advocat/da de referència.

Tasques a realitzar

 • Realitzar les primeres visites psico-jurídiques.
 • Registre de la informació i ús de les eines de treball protocolaritzades del Servei.
 • Realitzar l’acompanyament psicosocial a les persones usuàries del SAIDAVI: visites individuals d’acompanyament psicosocial, acompanyaments segons requeriments judicials, tasques d’acompanyament a actes públics o declaracions.
 • Coordinació amb les advocades referents dels casos i disseny conjunt de l’estratègia psico-jurídica del cas (junt amb l’equip de coordinació SAIDAVI).
 • Redacció d’informes de valoració psicosocial segons requeriment judicial.
 • Assistència a reunions de coordinació i relatives al Servei.

Requisits imprescindibles

 • Títol en Psicologia.
 • Estar col·legiada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).
 • Experiència laboral realitzant acompanyament psicosocial (2 anys d’experiència).
 • Formació en acompanyament psicosocial en àmbit de drets humans o similar.
 • Capacitat de treball en equip i experiència acreditada en aquest sentit.
 • Imprescindible nivell alt de català i castellà.

Es valorarà positivament 

 • Formació en Drets Humans.
 • Formació i experiència en acompanyament psico-jurídic.
 • Experiència associativa i/o en moviments socials.
 • Perspectiva feminista.
 • Màster General Sanitari.
 • Demandant d’atur en el moment d’inici del contracte.
 • Anglès i/o francès parlat.

Sobre la plaça

Lloc de treball: LA COMUNAL  – C/ Riera d’Escuder 38, 08028 Barcelona

Data d’incorporació: 24 de gener de 2022

Tipus de contracte: Contracte temporal (6 mesos) amb possible pròrroga (substitució baixa de maternitat)

Període de prova: 1 mes

Jornada laboral: 15h setmanals

Retribució: 796,18€/mes bruts mensuals (pagues prorratejades)

 Per presentar-s’hi:

Per presentar-s’hi les persones interessades han d’enviar el CV i una carta de motivació en un correu d’assumpte “Psicòleg/Psicòloga SAIDAVI” a l’adreça electrònica [email protected]. Data límit 10 de gener de 2021 a les 23 hores. Aquelles candidatures que no acompanyin carta de motivació seran directament desestimades.

Us informem que l’Associació Irídia, responsable del tractament de les dades que ens faciliteu, amb correu [email protected] i telèfon 693 563 529, tractem les dades de les persones candidates amb la finalitat de gestionar la selecció de la plaça i informar d’altres possibles ofertes que puguem treure en un futur. Les dades són tractades sota mesures de seguretat i no seran cedides a tercers. Podeu fer ús del vostre dret de consulta, cancel·lació, ratificació o supressió de les vostres dades en qualsevol moment, i consultar informació sobre la nostra política de protecció de dades aquí.