Aquí [no] es pot protestar (2011 - 2015) -Irídia Aquí [no] es pot protestar (2011 - 2015)

Publicació

Aquí [no] es pot protestar (2011 – 2015)

#Protesta
Objectius

Des de l'àrea de Dret a la Protesta d'Irídia intervenim en cas de vulneracions dels drets humans produïdes en l’exercici de la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació, el dret de reunió i manifestació i/o el dret de vaga, i treballem per  la defensa i la promoció de les llibertats i els drets civils i polítiques.

Aquestes publicaciones han estat elaborades, en coordinació amb altres entitats, a partir del monitoratge de les mobilitzacions socials per tal d’identificar, denunciar i donar visibilitat a possibles situacions de maltractament o abusos policials que es generin en aquest context tant a Catalunya com a territori espanyol i europeu.

+ INFORME – AQUÍ [NO] ES POT PROTESTAR (2011 – 2015)

Informe sobre la desprotecció del dret de protesta en el marc de les accions d’incidència política de la plataforma Defender a quien Defiende – Catalunya. Aquest informe es basa en l’anàlisi de la involució o desprotecció del dret de reunió i manifestació durant el període de 2011 a 2015 a Catalunya, especial-ment a Barcelona, però tenint en compte que, en alguns aspectes, com ara el legislatiu, el marc corresponent és el de l’estat espanyol.