Informe sobre violència institucional 2019 -Irídia Informe sobre violència institucional 2019

Publicació

Informe sobre violència institucional 2019

#SAIDAVI
Objectius

El nostre Servei d'Atenció i Denúncia davant casos de Violència Institucional (SAIDAVI) vol donar una resposta integral a les vulneracions de drets de les persones per part de les institucions públiques, per mitjà de la força física o psicològica que sobrepassen els límits establerts per la legislació, incloent la representació lletrada, l’acompanyament psicosocial, l’estratègia comunicativa i d’incidència, per tal de canviar les polítiques públiques en clau de drets humans.

Cada any l'equip elabora un informe sobre violència institucional que recull tot el què ha fet el servei aquell any, amb el detall de les vulneracions de drets enregistrades en context de protesta, espai públic, CIEs i presons. A més, l’informe inclou una sèrie de recomanacions a les autoritats pertinents.

Foto: Víctor Serri

+ INFORME SOBRE VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL 2019

Aquest informe recull tot el què ha fet el servei durant el 2019, amb el detall de les vulneracions de drets enregistrades en context de protesta, espai públic, CIEs i presons.

De les 248 sol•licituds que entraven dins l’àmbit d’actuació del servei, aquest ha assumit la representació lletrada d’un total de 21 casos. D’aquests, 14 ho són en context d’exercici de dret a la llibertat d’expressió, informació i/o reunió i manifestació i 7 en context de detenció i/o privació de llibertat (CIE, presó i comissaria). A aquests 21 casos, cal afegir 31 que van tenir entrada des del 2016, havent assumit el servei la representació lletrada de cada un d’ells. Així doncs, al llarg del 2019 el servei ha estat duent la defensa lletrada de 52 casos, amb un total de 538 accions legals, que s’han combinat amb l’acompanyament psicosocial, amb un total de 96 actuacions psicosocials dutes a terme, i amb accions comunicatives i d’incidència.