Informe sobre violència institucional 2019 Informe sobre violència institucional 2019

Publicació

Informe sobre violència institucional 2019

#SAIDAVI
Objectius

Array

Foto: Víctor Serri

+ INFORME SOBRE VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL 2019

Aquest informe recull tot el què ha fet el servei durant el 2019, amb el detall de les vulneracions de drets enregistrades en context de protesta, espai públic, CIEs i presons.

De les 248 sol•licituds que entraven dins l’àmbit d’actuació del servei, aquest ha assumit la representació lletrada d’un total de 21 casos. D’aquests, 14 ho són en context d’exercici de dret a la llibertat d’expressió, informació i/o reunió i manifestació i 7 en context de detenció i/o privació de llibertat (CIE, presó i comissaria). A aquests 21 casos, cal afegir 31 que van tenir entrada des del 2016, havent assumit el servei la representació lletrada de cada un d’ells. Així doncs, al llarg del 2019 el servei ha estat duent la defensa lletrada de 52 casos, amb un total de 538 accions legals, que s’han combinat amb l’acompanyament psicosocial, amb un total de 96 actuacions psicosocials dutes a terme, i amb accions comunicatives i d’incidència.