Dret a la protesta a Europa (estudi comparatiu) Dret a la protesta a Europa (estudi comparatiu)

Publicació

Dret a la protesta a Europa (estudi comparatiu)

#Protesta
Objectius

Array

+ [CAT] INFORME DRET A LA PROTESTA A EUROPA – ESTUDI COMPARATIU (2019)

Right2Protest és un projecte que sorgeix de l’observació d’un context de retrocés de la protecció del dret a la protesta en diversos països d’Europa. El projecte pretén mapear la situació del dret esmentat en cinc països (Espanya, Hongria, França, Polònia i Alemanya), així com oferir una guia pràctica de mecanismes que poden emprar-se en el cas que s’hagi vulnerat aquest dret.

El projecte vol reforçar la coordinació entre organitzacions dels països participants, així com fer incidència política a nivell local i a nivell europeu amb la finalitat de reforçar la protecció del dret a la protesta i de les defensores de drets en contextos de protesta.

Aquest estudi, elaborat conjuntament amb Novact, analitza la situació a Europa a través de cinc països que, en els últims anys, han viscut (i continuen vivint) una preocupant regressió dels drets protegits sota el paraigua del dret a protestar. Específicament, aquest estudi analitza l’evolució del dret a protesta a França, Alemanya, Hongria, Polònia i Espanya.