Guia de bones pràctiques destinat als cossos policials per l'atenció de violències sexuals Guia de bones pràctiques destinat als cossos policials per l'atenció de violències sexuals

Publicació

Guia de bones pràctiques destinat als cossos policials per l’atenció de violències sexuals

#Gènere
Objectius

Array

+ GUIA DE BONES PRÀCTIQUES DESTINAT ALS COSSOS POLICIALS PER L’ATENCIÓ DE VIOLÈNCIES SEXUALS (2019)

Guia per identificar les pràctiques que caracteritzen una bona atenció per a les dones que denuncien violències sexuals. Aquesta guia es basa en la idea que els i les agents dels cossos policials formen part de la nostra societat i, per tant, la manera com interpreten i atenen aquest tipus de delictes està influenciada per les idees i els plantejaments del cos social. Per això és necessària una formació específica en aquest tipus de violències que inclou també particularitats i una certa complexitat a l’hora d’entendre com s’esdevenen i quines en són les conseqüències per a les víctimes. Les atencions policials s’entenen com un servei públic per a la ciutadania i, d’acord amb aquest plantejament, és necessari que la intervenció es realitzi des d’un enfocament que situï la víctima al centre. S’han de tractar les dones que accedeixen al sistema de denúncia per casos de violència sexual com a subjectes dels seus propis processos amb la capacitat de prendre decisions pròpies.