Informe sobre violència institucional 2018 -Irídia Informe sobre violència institucional 2018

Publicació

Informe sobre violència institucional 2018

#SAIDAVI
Objectius

El nostre Servei d'Atenció i Denúncia davant casos de Violència Institucional (SAIDAVI) vol donar una resposta integral a les vulneracions de drets de les persones per part de les institucions públiques, per mitjà de la força física o psicològica que sobrepassen els límits establerts per la legislació, incloent la representació lletrada, l’acompanyament psicosocial, l’estratègia comunicativa i d’incidència, per tal de canviar les polítiques públiques en clau de drets humans.

Cada any l'equip elabora un informe sobre violència institucional que recull tot el què ha fet el servei aquell any, amb el detall de les vulneracions de drets enregistrades en context de protesta, espai públic, CIEs i presons. A més, l’informe inclou una sèrie de recomanacions a les autoritats pertinents.

+ INFORME SOBRE VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL 2018

Aquest informe recull tot el què ha fet el servei durant el 2018, amb el detall de les vulneracions de drets enregistrades en context de protesta, espai públic, CIEs i presons.

De les 115 sol·licituds que entraven dins l’àmbit d’actuació del servei, aquest ha as-sumit la representació lletrada d’un total de 12 casos. D’aquests, 7 ho són en context d’exercici de dret a la llibertat d’expressió, informació i/o reunió i manifesta-ció, 2 a l’espai públic; 3 en context de detenció i/o privació de llibertat (CIE i presó). A aquests 12 casos, cal afegir els 28 casos que van tenir entrada entre el 2016 i el 2017 i que han seguit oberts durant el 2018, havent assumit el servei la representació lletrada de cada un d’ells. Així doncs, al llarg del 2018 el servei ha estat duent la defensa lletrada d’un total de 40 casos. En aquests casos, les accions legals s’han combinat amb l’acompanyament psicosocial i amb accions comunicatives i d’incidència.