Publicació

Informe sobre violència institucional 2020

#SAIDAVI
Objectius

El nostre Servei d'Atenció i Denúncia davant casos de Violència Institucional (SAIDAVI) vol donar una resposta integral a les vulneracions de drets de les persones per part de les institucions públiques, per mitjà de la força física o psicològica que sobrepassen els límits establerts per la legislació, incloent la representació lletrada, l’acompanyament psicosocial, l’estratègia comunicativa i d’incidència, per tal de canviar les polítiques públiques en clau de drets humans.

Cada any l'equip elabora un informe sobre violència institucional que recull tot el què ha fet el servei aquell any, amb el detall de les vulneracions de drets enregistrades en context de protesta, espai públic, CIEs i presons. A més, l’informe inclou una sèrie de recomanacions a les autoritats pertinents.

+ INFORME SOBRE VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL 2020

Aquest informe recull tot el què ha fet el Servei durant el 2020, amb el detall de les vulneracions de drets registrades en context de protesta, espai públic, CIEs i presons.

Al llarg de l’any 2020 el nostre Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) ha atès un total de 96 casos de violència institucional. La majoria, un 42,7%, han ocorregut a l’espai públic, seguit d’un 30% registrat a espais de privació de llibertat. Els casos de violència produïts en el context de les restriccions de la COVID-19 suposen un 18,7% del total. En termes absoluts, dels 96 casos atesos, 16 s’han produït en context de protesta, 41 a l’espai públic (18 en context de les restriccions de la COVID-19), 29 en context de privació de llibertat (15 a la presó, 8 al CIE i 6 a comissaria) i 10 en altres àmbits diversos, principalment en contextos de desallotjament o en domicilis.

En total, aquest any el Servei ha litigat un total de 60 casos, 14 més que al 2019. D’aquest total, 33 són en context de protesta, 9 a la presó, 8 al CIE, 3 a comissaria, 5 a l’espai públic, 1 durant un desallotjament i 1 dins d’un domicili. Una dada remarcable és que el 37% de les persones representades són racialitzades o migrants. Així mateix, en 31 dels litigis, s’ha observat com el Ministeri Fiscal ha tingut un rol d’oposició a la pràctica d’una recerca exhaustiva i eficaç dels fets denunciats o bé s’ha oposat a la personació de l’acusació popular. Només en 3 casos s’ha detectat una actuació proactiva.

Respecte als cossos i forces de seguretat de l’Estat implicats en els casos que representa Irídia, hi ha un total de 122 agents investigats -dels quals 42 són agents dels Mossos d’Esquadra, 74 de la Policia Nacional i 6 de la Guàrdia Urbana-, 12 funcionaris de presons i 1 membre d’un cos de seguretat privada en l’exercici de funcions de seguretat a l’espai públic. És preocupant i representatiu que dels 60 litigis en curs durant el 2020, només en 3 casos el propi cos policial ha dut a terme la identificació dels agents responsables.