Què fem - Irídia -Irídia Què fem - Irídia

Què fem

A Irídia duem a terme una intervenció integral davant les vulneracions de drets en què combinem l’atenció jurídica i psicosocial a les persones afectades, amb la voluntat de potenciar-ne la força i la confiança. En tot moment tenim en compte el seu cercle afectiu en el procés. En els casos en què la persona afectada hi està d’acord, convertim els processos en litigis estratègics a través dels quals es puguin elevar els estàndards de protecció dels drets humans. Ens centrem, a més, a treballar per la igualtat efectiva i la no discriminació des de l’àmbit de la justícia de gènere.

Així mateix, duem a terme una tasca d’incidència política i social a través de campanyes comunicatives i de la interacció directa amb els diferents grups polítics i parlamentaris i amb els governs municipals, de la Generalitat i de l’estat espanyol. També proporcionem assessoria en matèria de polítiques públiques des del treball especialitzat per part de cada àrea de l’organització.


Memòries d'activitats d'Irídia

En la memòria d’activitats s’expliquen cada un dels projectes i campanyes que Irídia ha dut a terme durant l’any, així com la incidència i el finançament aconseguits.

Consulta més informació sobre els comptes anuals i detall de les subvencions rebudes.


Llegir més
Publicacions

DOSSIER | Obstacles en la denúncia de maltractaments al Cent...re d’Internament d’Estrangers de Barcelona

#Frontera Sur#Migracions i racisme
Llegir més
Publicacions

Transparència i rendició de comptes dels cossos policials a ...l’Estat espanyol

#Mecanismes de control#Violència institucional
Llegir més
Publicacions

Guia de bones pràctiques en els processos d’incidència... sobre l’ús excessiu de la força

Campamento Las Raíces | Valentina Lazo
Llegir més
Publicacions

DDHH Frontera Sur | Noves vulneracions de drets humans a les... persones migrants a Canaries.

#Migracions i racisme
Llegir més
Publicacions

Informe sobre violència institucional 2021

#SAIDAVI#Violència institucional
Fotografia: Bru Aguiló
Llegir més
Publicacions

Anàlisi dels mecanismes de control del cos de Mossos d’...;Esquadra

#Dret a la protesta#Violència institucional