Què fem - Irídia Què fem - Irídia

Què fem

A Irídia duem a terme una intervenció integral davant les vulneracions de drets en què combinem l’atenció jurídica i psicosocial a les persones afectades, amb la voluntat de potenciar-ne la força i la confiança. En tot moment tenim en compte el seu cercle afectiu en el procés. En els casos en què la persona afectada està d’acord, convertim els processos en litigis estratègics a través dels quals es puguin elevar els estàndards de protecció dels drets humans. Ens centrem, a més, a treballar per la igualtat efectiva i la no discriminació des de l’àmbit de la justícia de gènere.

Així mateix, duem a terme una tasca d’incidència política i social a través de campanyes comunicatives i de la interacció directa amb els diferents grups polítics i parlamentaris i amb els governs municipals, de la Generalitat i de l’estat espanyol. També proporcionem assessoria en matèria de polítiques públiques des del treball especialitzat per part de cada àrea de l’organització.


Línies d'acció i eixos transversals

Irídia treballa en diferents línies d’actuació, que compten al seu torn amb diversos eixos transversals. Les línies d’actuació d’Irídia són:

Els eixos transversals d’Irídia són:


Memòries d'activitats d'Irídia

En la memòria d’activitats s’expliquen cada un dels projectes i campanyes que Irídia ha dut a terme durant l’any, així com la incidència i el finançament aconseguits.

Consulta més informació sobre els comptes anuals i detall de les subvencions rebudes.


Informe sobre violència institucional 2023 SAIDAVI
Llegir més
Publicacions

Informe sobre violència institucional 2023

#SAIDAVI#Violència institucional
irídia informe arribades marítimes canàries 2023 racisme
Llegir més
Publicacions

Informe: Arribades marítimes a Canàries: excepcionalitat i r...acisme

#Fronteres#Migracions
Informe dones a la presó de Wad-Ras
Llegir més
Publicacions

Dones a la presó de Wad-Ras. Una anàlisi de les vulneracions... de drets humans

#Gènere#Presons
Llegir més
Publicacions

INFORME OMBRA | L’Estat espanyol continua incomplint e...ls principis de la Convenció Contra la Tortura

#Protesta#Violència institucional
Llegir més
Publicacions

Vulneració de drets humans a la Frontera Sud de l’Esta...t espanyol 2021-2022

#Fronteres#Migracions
Llegir més
Publicacions

Informe sobre violència institucional 2022

#SAIDAVI#Violència institucional