Documentació - Irídia Documentació - Irídia

Documentació

Consulta les memòries d’activitat de cada any a Què fem


Coneix Irídia

+ Estatuts, registrats al Registre d’Associacions modificats per assemblea el 30 de novembre de 2021

+ Reglament de Règim Intern, última modificació a l’assemblea del 18 de juny de 2020

+ Pla Estatègic 2023-2025, aprovat a l’assemblea del 30 de novembre de 2022

+ Pla de cures intern, elaborat per l’equip psicosocial d’Irídia

+ Organigrama de l’entitat

L’Associació Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans amb NIF G66610882, domicili social a C/Riera d’Escuder 38, Nau 1 baixos, 08028 Barcelona, i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 57634, és perceptora de subvencions públiques i per tant se li aplica la Llei de trasparència.

Les retribucions als òrgans de direcció i gerència són de 35.089,01 € i 30.931,87 € anuals respectivament (2024), amb les pagues prorratejades. Tanmateix, seguim treballant per tenir una sostenibilitat econòmica que ens permeti seguir millorant les condicions laborals de l’entitat.


Com monitoritzar drets humans en contextos de frontera?
Llegir més
Publicacions

Com monitoritzar drets humans en contextos de frontera? Una ...guia pràctica per saber com fer-ho de manera segura

#Fronteres#Migracions
Informe sobre violència institucional 2023 SAIDAVI
Llegir més
Publicacions

Informe sobre violència institucional 2023

#SAIDAVI#Violència institucional
irídia informe arribades marítimes canàries 2023 racisme
Llegir més
Publicacions

Informe: Arribades marítimes a Canàries: excepcionalitat i r...acisme

#Fronteres#Migracions
Informe dones a la presó de Wad-Ras
Llegir més
Publicacions

Dones a la presó de Wad-Ras. Una anàlisi de les vulneracions... de drets humans

#Gènere#Presons
Llegir més
Publicacions

INFORME OMBRA | L’Estat espanyol continua incomplint e...ls principis de la Convenció Contra la Tortura

#Protesta#Violència institucional