Documentació

Consulta les memòries d’activitat de cada any a Què fem


L’Associació Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans amb NIF G66610882, domicili social a C/Riera d’Escuder 38, Nau 1 baixos, 08028 Barcelona, i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 57634, és perceptora de subvencions públiques i per tant se li aplica la Llei de trasparència.

Les retribucions als òrgans de direcció i administració són de 24.000 € i 21.240 € anuals respectivament, amb les pagues prorratejades. Tanmateix, seguim treballant per tenir una sostenibilitat econòmica que ens permeti seguir millorant les condicions laborals de l’entitat.


Llegir més
Publicacions

Vulneracions de drets humans en les deportacions

#Migracions i racisme
Foto: Víctor Serri
Llegir més
Publicacions

Informes sobre Violència Institucional

#SAIDAVI
Llegir més
Publicacions

Informes sobre Dret a la protesta

#Dret a la protesta